Share this:

http://youtu.be/ouezMwCEpYk

Gaya ng pag-ibig, wala ring pinipiling edad ang Free Public Wi-Fi hatid ng Department of  Information and Communications Technology. Tunghayan ang tamis ng unang pag-konek sa video na ito.

Share this: